Lean Startup

  • Categorie titel

Lean Startup is ontwikkeld door Eric Ries in 2011. Vanuit zijn ervaring in verschillende startup's is hij overtuigd dat bedrijven met veel kortere ontwikkelingscycli, iteraties en wat hij noemt 'validated learning' veel effectiever producten op de markt kan brengen en verbeteren. 


Hierbij ligt de kern in:

  1. In korte ontwikkelingscycli op een iteratieve manier de producten in kleine stappen verder ontwikkelen.  
  2. Bij elke stap via de doelgroepen testen of de productverbeteringen door hen als waardevol worden ervaren.
  3. Bij deze methodiek is het concept van Minimal Viable Product (MVP) essentieel. Een MVP is de minimaal versie van een product die waarde heeft voor de doelgroepen. Dit in tegenstelling met traditionele marketing waarbij alleen ver ontwikkelde producten getest werden bij de doelgroepen.

Door de iteratieve manier van werken en het frequente testen van de MVP bij de doelgroepen wordt ervoor gezorgd dat de investeringen in niet door de doelgroepen gewaardeerde functionaliteiten wordt geminimaliseerd. Belangrijker nog: door het frequent testen van de MVP's zullen ook niet voorziene waarderingen van de doelgroepen ontdekt worden. Door het toepassen van deze methodiek hebben bedrijven tijdens het ontwikkelen van hun product een sterke wijziging in de ontwikkeling van hun product gekozen, waardoor deze voor hen zeer succesvol is geworden. In Lean Startup wordt dit een pivot genoemd. Een voorbeeld hiervan is Instagram. Tijdens het ontwikkeling van een MVP was een klein onderdeel het kunnen delen van foto's. Omdat bleek bij testen van de MVP dat de doelgroepen deze functionaliteit zeer waardeerden werd de focus bij de ontwikkeling van de MVP volledig gericht op het delen van foto's.  

3

4

5

Media


Onderwerpen


Afiliate

Hier komt affiliate programma

Branding

Hier komt branding programma

Zoeken op tags